Army2 Trái Quít - Đăng kí miễn phí, tặng 2 tỉ XU để Giao lưu tuổi thơ.

Có thể tự kiếm thêm Xu và thêm Lượng ở [Nhiệm vụ], Nhiệm vụ hàng ngày phong phú (tổng 220 NVHN) nếu làm hết NVHN, NVHN sẽ được reset mỗi ngày để làm tiếp, khi hoàn thành 1 Nhiệm vụ sẽ nhận 5M xu (lv 10=10M) và 500 lượng (lv 10=5000))(220 NV = 1,2 tỷ xu và 220K lượng).

Khi lên 1 cấp +4 điểm point all cs+
cs+0 lv 500 = 200M exp
cs+1 lv 500 = 400M exp
cs+2 lv 500 = 800M exp
cs+3 lv 500 = 25B exp
cs+4 lv 500 = 125B exp
cs+5 lv 500 = 1250B exp

Có clan + item clan, hệ thống nhân vật full xịn sò, trang bị có G3, G4, G5, Ngọc 10, 11, nhiều Boss ngon không lỗi, khá mạnh, win boss còn rơi trang bị vip, cực kì hấp dẫn...

* Điều khoản chung:

Server mở miễn phí, chủ yếu là Cùng giao lưu tìm về tuổi thơ, không cần nạp tiền, các thành viên khi chơi game phải tự bảo quản Nick của mình, Server có thể đóng cửa đột suất bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước, cũng không có bất kỳ bồi thường thiệt hại nào về Nick cho các bạn.

Nếu đồng ý chơi game với điều khoản trên, hãy bấm vào Link đồng ý bên dưới.

Tôi đồng ý chơi Army2 Trái Quít